fbpx

Молодіжні громадські організації можуть податися на грант в рамках Банку Підтримки Молоді

Рубрика Новини

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (далі – UNFPA) в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу оголошує про початок грантового конкурсу для молодіжних організацій громадянського суспільства1(далі – молодіжні ОГС).

Грантова підтримка буде спрямована на посилення інституційної стійкості та підтримку спроможності молодіжних ОГС здійснювати сталу операційну діяльність в умовах війни в Україні. Пріоритет буде надано молодіжним ОГС з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України, в тому числі тим, які були змушені змінити місце розташування після 24 лютого 2022 року.

Очікується, що зміцнення спроможності молодіжних ОГС в часи війни дозволить посилити потенціал молодіжних організацій реалізовувати діяльність за наступними напрямками:

● Забезпечення інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, надання партнерської підтримки молоді, яка проживає на тимчасово окупованій території України, а також молоді, яка перебуває закордоном в межах програм з тимчасового захисту для громадян України;

● Розвиток та підтримка культури волонтерства, координація та підтримка молодіжного лідерства у волонтерських ініціативах;

● Розвиток і задоволення різноманітних потреб та інтересів молоді, першочергово – молоді з вразливих груп населення, сприяння їх особистісному розвитку та самореалізації;

● Посилення участі молоді, особливо молодих жінок та дівчат, у прийнятті рішень на локальному, регіональному та національному рівнях відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН «Молодь, мир, безпека»;

● Створення та координація проєктів, що об’єднують представників різних поколінь за ініціативи молодих людей.

У рамках грантової підтримки ОГС отримають фінансування на розбудову власного організаційного потенціалу здійснювати сталу, ефективну та актуальну потребам молоді роботу під час війни.

Це сприятиме досягненню таких цілей:

1. Забезпечення сталої роботи молодіжних громадських організацій, які є осередками активних громадян, в надскладних умовах спричинених військовою агресією Російської Федерації в Україні.

2. Зміцнення потенціалу таких організацій працювати із молоддю з вразливих груп населення, створюючи проєкти актуальні нагальним потребам такої молоді.

3. Посилення спроможності молодіжних ОГС працювати з молоддю з числа вимушених переселенців, що сприятиме кращому рівню адаптації молоді та соціальної згуртованості громад.

ГЕОГРАФІЯ ПРОГРАМИ

У рамках конкурсу вітаються пропозиції від молодіжних ОГС, що реалізують свою діяльність по всій території України. Пріоритет буде надано молодіжним ОГС з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України, в тому числі тим, які були змушені змінити місце розташування після 24 лютого 2022 року.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ГРАНТУ

UNFPA надаватиме гранти для розвитку або зміцнення спроможності молодіжних ОГС здійснювати сталу операційну діяльність в умовах війни в Україні.

Для участі у конкурсі молодіжні ОГС подають заявку на отримання гранту для розвитку власного організаційного потенціалу. У заявці ОГС мають детально описати свої потреби з розвитку спроможності та запропоновані для цього заходи. ОГС мають пояснити, як розвиток зазначених спроможностей посилить їх здатність запобігати професійному вигоранню команди такої молодіжної організації, надасть можливість ефективно реалізовувати проєкти для молоді, першочергово молоді з вразливих груп населення; координувати волонтерську діяльність, сприяти участі молоді у прийнятті рішень на різних рівнях та/або втілювати молодіжні ініціативи, які об’єднують представників різних поколінь.

В оцінюванні заявок особлива увага буде звертатися на:

● мотивацію ОГС посилити власний потенціал для ефективної роботи з молоддю під час війни;

● очікуваний вплив посиленої спроможності молодіжної ОГС на рівень соціальної згуртованості у громадах, з якими працює така організація;

● відповідність і реалістичність запропонованих заходів цілям з розвитку організаційного потенціалу.

Рекомендовані кандидати далі розроблятимуть детальний план розвитку організаційного потенціалу, який буде містити комплекс заходів з посилення спроможності ОГС виконувати сталу, ефективну роботу, яка є актуальною потребам молоді під час війни в Україні.

Пропоновані заходи мають посилювати знання, навички, компетенції співробітників ОГС та/або покращувати організаційні механізми та процеси з метою створення належних умов для ефективної проєктної роботи молодіжних ОГС в часи соціально-економічної кризи спричиненої війною.

Після узгодження плану розвитку організаційного потенціалу з UNFPA, ОГС отримають фінансування на втілення заходів у рамках плану. Діяльність у рамках плану має бути успішно реалізована ОГС до кінця листопада 2022 року. При цьому, описовий та фінансовий звіти щодо виконання плану розвитку організаційного потенціалу молодіжної організації мають бути подані в межах 10 календарних днів з моменту повного використання грантових коштів, але в будь-якому випадку не пізніше 9 грудня 2022 року.

UNFPA укладає грантову угоду з кожним грантоотримувачем згідно з політикою грантів UNFPA (доступна за посиланням).

Обсяг фінансування в рамках одного гранту визначається відповідно до потреб кожної молодіжної організації, проте не може перевищувати 10.000,00. доларів США у гривні за операційним курсом ООН станом на день укладання грантової угоди.

Грантова підтримка не може бути спрямована на фінансування проєктної діяльності молодіжної ОГС (проведення заходів (тренінгів, семінарів та ін.) для бенефіціарів такої ОГС, проведення досліджень, написання звітів тощо), в тому числі реалізації будь-якої проєктної діяльності від імені UNFPA та звітування за нею.

Термін реалізації гранту: вересень 2022 р. – листопад 2022 р.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

Організації громадянського суспільства, що беруть участь в Конкурсі, мають відповідати таким вимогам:

• бути офіційно зареєстрованими відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» (№ 2415-VIII від 15.05.2018) та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (№ 1664-VIII від 06.10.2016) зі статусом юридичної особи;

• мати статус неприбутковості (виключно коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);

• мати підтверджений досвід впровадження щонайменше одного молодіжного проєкту за донорської підтримки та/або у співпраці з органами місцевої влади та/або комунальною установою та/або іншою організацією громадянського суспільства та звітування за ним;

• мати відповідних фахівців і персонал для якісної реалізації проєкту (керівник(-ця) проєкту, фінансовий(-а) спеціаліст(-ка)/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

• бути відсутнім у Зведеному санкційному списку Ради Безпеки ООН.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Заявка на участь у Конкурсі складається з таких документів:

1) Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій надано інформацію про молодіжної ОГС; опис ролі, яку ОГС прагне здійснювати у галузі молодіжної роботи; опис потреб молодіжної ОГС з розвитку спроможностей, необхідних для реалізації цієї ролі та перелік запропонованих заходів із орієнтовним бюджетом, який необхідний для реалізації таких заходів ); Форма доступна за цим посиланням (у вкладенні до оголошення)

2) Відскановані копії документів:

● свідоцтво про реєстрацію або витяг;

● довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

Повний пакет документів повинен бути поданий до 23:59 год 19 липня 2022 року на адресу: tsuprykova@unfpa.org (тема листа «Банк Підтримки Молоді – [назва організації]»).

Отримані заявки будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії. Заявки, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Усі заявники будуть повідомлені про результати відбору електронною поштою після завершення оцінювання, але не пізніше 29 липня 2022 року. Результати конкурсного відбору будуть опубліковані на публічних інформаційних ресурсах UNFPA.

ОЦІНЮВАННЯ ЗАЯВОК

Конкурсна комісія з оцінки та відбору заявок, складатиметься з представників UNFPA. До складу спостерігачів можуть входити представники інших агенцій ООН (ПРООН, ООН Жінки, ФАО), які також реалізують свою діяльність в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Конкурсна комісія розгляне всі заявки, які надійдуть до зазначеного кінцевого терміну та відповідатимуть технічним умовам, зазначеним у розділі “Порядок подання заявок”. Комісія оцінить подані заявки згідно з критеріями оцінки (нижче). Заявки, що набрали менше ніж 60% від загальної можливої кількості балів, будуть відхилені.

Питання або запити на додаткові роз’яснення можна задати під час інформаційного вебінару, який відбудеться 14 липня 2022 р. Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним критеріям і бажають взяти участь у цьому вебінарі, мають зареєструватися, надіславши ім’я учасника, назву організації, електронну адресу учасника та його/її номер телефону до 13 липня 2022 р. на адресу tsuprykova@unfpa.org (тема листа «Вебінар Банк Підтримки Молоді – [назва організації]»).

Якщо ви не можете взяти участь у вебінарі, будь ласка, заздалегідь надішліть свої запитання та запити проєктній спеціалістці UNFPA Ользі Цуприковій, на електронну адресу tsuprykova@unfpa.org.

Facebook
Telegram
Twitter
Автор
Схожі останні новини
Залишіть заявку і ми надамо Вам інформацію, яка Вас цікавить
Телефонуйте
Пишіть нам у месенджери
Заходьте
вул. Олени Кульчицької 2, Тернопіль