fbpx

Конкурс грантів для надання підтримки громадам, вразливим групам населення та особам, що потребують допомоги в Україні

Рубрика Новини

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію неурядовим організаціям про конкурс грантів щодо надання підтримки громадам, вразливим групам населенням та особам, що потребують допомоги в Україні, який проводиться в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подання проєктних пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2022_5_CS: «Конкурс грантів для надання підтримки громадам, вразливим групам населенням та особам, що потребують допомоги в Україні»

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України. Внаслідок ескалації військового конфлікту по всій території країни, Програма шукає партнерів для впровадження заходів швидкого реагування у відповідь на нагальні потреби постраждалих від війни мешканців як в місцях їхнього проживання, так і в приймаючих громадах.

Заходи Програми згруповано за такими ключовими компонентами, які відображають пріоритетні потреби:

 • Компонент I: Економічне відновлення та розвиток інфраструктури;
 • Компонент II: Місцеве врядування та реформа з децентралізації влади;
 • Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Цей грантовий конкурс оголошено в межах діяльності компонента ІІІ (Громадська безпека та соціальна згуртованість) у відповідь на раптову ескалацію військових дій та відповідне збільшення термінових потреб у громадах, постраждалих від конфлікту, а також транзитних та приймаючих громадах.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС).

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • спроможність впроваджувати проєкт в визначених географічних районах в поточних умовах;
 • мати відповідні спеціальні знання та фахівців для реалізації проєкту (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту).
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • керівник проєкту повинен мати досвід роботи у громадському секторі не менше двох років;
 • бухгалтер повинен мати досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

 3.3. Території реалізації конкурсу:

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, можуть впроваджуватись на всій території України з фокусом у наступних областях:

 • Громади, що найбільше постраждали від війни: Донецька, Житомирська, Луганська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.
 • Транзитні громади (включаючи, але не обмежуючись наступними): Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька області.
 • Приймаючі громади (включаючи, але не обмежуючись наступними): Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок має на меті обʼєднати зусилля та підтримати ініціативи на рівні громад з подолання та зменшення наслідків ескалації військового конфлікту та надання допомоги найбільш вразливим категоріям (таким як люди старшого віку, люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, молодь, ВПО тощо) та тим людям, які опинились в складному становищі через проведення бойвих дій.

Проєкти, що будуть подані на цей конкурс, мають сприяти задоволенню невідкладних потреб, виявлених у громадах, що постраждали від конфлікту, а також в приймаючих громадах, тим самим посиливши стійкість громад, особисту безпеку та соціальну згуртованість, в тому числі через збір даних про наявні потреби та виклики, самоорганізацію людей у волонтерські групи взаємодопомоги, взаємодію всіх залучених сторін (волонтери, місцева влада, ДСНС, бізнес, соціальні служби тощо), логістичну підтримку та доставку товарів першої необхідності, розвиток критично важливої інфраструктури цивільного захисту та забезпечення рятувальним обладнанням, надання психологічної та юридичної допомоги, розвиток онлайн сервісів та платформ, посилення цифрової безпеки та інші активності, що відповідають меті цього конкурсу.

Запропоновані заходи мають впроваджуватись з урахуванням Мінімальних стандартів гуманітарного реагування та мати надійний механізм зворотнього зв’язку та подання скарг.

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

Очікується, що тривалість запропонованих проєктів не має перевищувати шість місяців.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльність.

6.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці працівників проєкту не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

 1. Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.
 2. Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);
 3. Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel) складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 1 березня 2022 (30.00 гривень/долар) (додаток 2);
 4. Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):
 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

5. Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6. Резюме залученого персоналу та експертів.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-6), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2022_5_CS: «Конкурс грантів для надання підтримки громадам, вразливим групам населенням та особам, що потребують допомоги в Україні»

Цей конкурс не має кінцевого строку і буде тривати на постійній основі до оголошення про завершення конкурсу зі сторони Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Отримані проєктні пропозиції будуть розглядатися конкурсною комісією щотижня по п’ятницях або по мірі отримання достатньої кількості заявок для розгляду. Про результати розгляду учасники конкурсу будуть повідомлені після проведення розгляду конкурсною комісією.

Аплікаційний пакет (пункти 2-6) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що  відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення UN_RPP_3_2022_5_СS: запит про інформацію. Відповіді на отримані запитання будуть надаватися у письмовому вигляді протягом 1-2 робочих днів.

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Разом із цим, конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 
Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції
Максимальний бал
1.
Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 25 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 15 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)
25
2.
Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 10 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)
25
3.
Спроможність організації-заявника успішно реалізувати проєкт за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін (організація-заявник повністю має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації проєкту – 25 балів; організація-заявник частково має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації проєкту – 15 балів; організація-заявник не має необхідного досвіду та ресурсів для успішної реалізації проєкту – 0 балів)
25
4.
Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 15 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)
15
5.
Наявність механізму реагування на зворотний зв’язок та подання скарг (наявність запланованих заходів щодо реагування на зворотний зв’язок та подання скарг – 10 балів; відсутність запланованих заходів щодо реагування на зворотний зв’язок та подання скарг – 0 балів)
10
Загальний бал
100
Примітки
 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, моніторингові візити, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитись із інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за посиланням.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ

1. Аплікаційна форма

2. Фінансова пропозиція

3. CACHE

Джерело – Децентралізація

Facebook
Telegram
Twitter
Автор
Схожі останні новини
Залишіть заявку і ми надамо Вам інформацію, яка Вас цікавить
Телефонуйте
Пишіть нам у месенджери
Заходьте
вул. Олени Кульчицької 2, Тернопіль